Közjegyzői szolgáltatások

Közjegyzői okiratok

 • bankhitelezéshez kapcsolódó kölcsön-, ingó-, ingatlan jelzálog- és egyéb biztosítéki szerződések (pl. kezesség, bankgarancia), tartozáselismerő nyilatkozatok
 • ingatlan-ügyletek (adásvétel, ajándékozás stb.)
 • végintézkedések (végrendelet, öröklési szerződés)
 • családjogi ügyletek (pl. házassági, élettársi vagyonjogi szerződés)
 • társasági szerződések
 • egyéb szerződések (pl. tartási szerződés), egyoldalú jognyilatkozatok (pl. meghatalmazás, befogadó nyilatkozat)

 

Tanúsítványok

 • cégkivonat, cégmásolat, hiteles tulajdoni lap másolat
 • másolat-hitelesítések
 • aláírás-hitelesítések (pl. aláírási címpéldány)
 • tények tanúsítása (pl. sorsolás)

 

Közjegyzői nemperes eljárások

 • hagyatéki eljárás (illetékességi körünkbe eső ügyekben)
 • értékpapír- és okirat-megsemmisítés
 • ingó jelzálogjogi nyilvántartással kapcsolatos eljárás
 • fizetési meghagyásos eljárás
 • végrehajtás elrendelése
 • Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartása
 • szakértő kirendelése, előzetes bizonyítás
 • hitelbiztosítéki nyilvántartással kapcsolatos eljárások (regisztráció, azonossági nyilatkozat, hitelbiztosítéki nyilatkozat)
 • Házassági és Élettársi Vagyonjogi Szerződések Országos Nyilvántartásával kapcsolatos eljárások
 • közjegyzői letét
 • előzetes jognyilatkozat